Nachádzate sa v časti: Internát  »  Výchovné skupiny

Rozdelenie výchovných skupín

Na internáte pracujú s deťmi 2 kvalifikovaní vychovávatelia, ktorí im zabezpečujú zaujímavé výchovné činnosti a prípravu na vyučovanie. Sú to: Anna Blažeková, DiS a Mgr. Peter Šiška. 

 Zadelenie detí do výchovných skupín:

 I. oddelenie         

1. Adámková Kristína, 8. A

2. Čonka Peter, 7. A

3. Dančová Irena, B1

4. Hrotka Martin, PŠ

5. Josza Dávid, 5. A

6. Studenka Dominik, PŠ

 

II. oddelenie

1. Lászlová Viktória, B1

2. Petranský Samuel, 7. A

3. Pipíš Damián, B3

4. Posová Sofia, 1. A

5. Strnadel Jakub,1. A

6. Šulík Samuel, 5. A