Nachádzate sa v časti: Aktuality

Čo sa udialo, deje a bude diať u nás:

 

MAREC 2017:

- 3.3.2017 - Fašiangový karneval tried C, B variantu a 1. A

- Od 1.3.2017 prebieha na škole zber papiera.

- 24.3.2017 - "Z rozprávky do rozprávky" v triedach C, B var. a 1. A

- 28.3.2017 - Hollého pamätník - školské kolo v Knižnici J. Fándlyho

- skákanie na švihadle - info u pani učiteľky Popovičovej